Τα καλύτερα εστιατόρια και ταβέρνες στην Ελλάδα

Δωδεκάνησα

Τα καλύτερα 33 Εστιατόρια

12 Νησιά
Σύγχρονη κουζίνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Ιξιά

 • €€€€€
IPF21

NOR Project
Σύγχρονη κουζίνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Ρόδος

 • €€€€€
IPK23

Αλέξης
Ψάρι - Θαλασσινά
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Ρόδος

 • €€€
DKC18

Alexis 4 Seasons
Ψάρι - Θαλασσινά
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Ρόδος

 • €€€
DKK18

Αλμύρα
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Λίνδος

 • €€€
BDK24

Ταβέρνα του Arap
Τούρκικη κουζίνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Πλατάνι (Κετμεντές)

 • €€
DGF19

Blue Bay
Σύγχρονη κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Κολύμπια

 • €€€€€
VDK22

ΒραΒείο Ελληνικής Κουζίνας Broadway
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
14,5 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Κως

BDK23

César Meze Bar
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Λίνδος

 • €€€€
IPK23

Cuvée
Σύγχρονη κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Λάμπη

 • €€€€€€
DAK23

ΒραΒείο Ελληνικής Κουζίνας Hellas
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
14,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Πεύκοι

 • €€€€
VDK24

Five Senses – Sophisticated Greek Gastronomy
Σύγχρονη κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Λίνδος

 • €€€€€
BDK24

Fresh
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Καλλιθέα

 • €€€
BDK24

Κίταλα (Τα)
Ταβέρνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Ρόδος

 • €€
DKA19

Κτήμα Πέτρα
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Πάτμος - Γροίκος

 • €€

Λακάνη
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Ρόδος

 • €€
BDK24

Λιμανάκι
Ταβέρνα για ψάρι
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Κολύμπια

 • €€€
DKF19

Mazi
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Κως

 • €€€€
DAK23

ΒραΒείο Ελληνικής Κουζίνας Μαυρίκος
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Λίνδος

 • €€€
VDK24

Mosaico Gastro Wine Bar
Σύγχρονη κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Μαστιχάρι

 • €€€€€€
DAK22

Μπενέτος
Σύγχρονη κουζίνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Πάτμος - Σάψιλα

 • €€€€€

Mylos
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Κολύμπια

 • €€€€
VDK22

ΒραΒείο Ελληνικής Κουζίνας Mylos By The Sea
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
14,5 / 20

Δωδεκάνησα - Λέρος - Αγία Μαρίνα

 • €€€
DAK23

Νικόλας ο Ψαράς
Ψάρι - Θαλασσινά
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Κως

 • €€
DKK18

Χρυσός Σκούφος ΒραΒείο Ελληνικής Κουζίνας Noble Gourmet
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
15 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Καλλιθέα

 • €€€€€€
VDK24

ΒραΒείο Ελληνικής Κουζίνας Παράγκα
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Απόλλωνα

 • €€
BDK24

Peruzzi
Ελληνική Σύγχρονη Κουζίνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Λάμπη

 • €€€€€
DAK23

Πεταλάς
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Κιοτάρι

 • €€€
DGF19

Rattan
Σύγχρονη κουζίνα
13,5 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Φαληράκι

 • €€€€
DGF21

ΒραΒείο Ελληνικής Κουζίνας Ταβέρνα Ηλίας
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Έμπωνας

VDK24

The Gelsomino Restaurant
Σύγχρονη κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Κως

 • €€€€€
DAK23

Thyme
Σύγχρονη κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Κως - Άγιος Φωκάς

 • €€€€
DAK23

Το Λημέρι του Ληστή
Ελληνική παραδοσιακή κουζίνα
14 / 20

Δωδεκάνησα - Ρόδος - Προφύλια

 • €€
IPK22